Druhy, jakosti a použití nerezové oceli

Nerezová ocel je skupina materiálů s dlouhou trvanlivostí, která svými chemickými vlastnostmi zabraňuje korozi. Dělíme ji podle procentuálního obsahu příměsí na austentickou, feritickou, martenzitickou a duplexní (austenticko- feritická).

Austenitická nerezová ocel

 • nejčastější druh nerezové oceli
 • obsahuje min. 18 % chromu, uhlík a nikl
 • nelze vytvrdit teplem
 • obvykle nemagnetická ocel
 • magnetické vlastnosti lze získat zchlazením
 • extrémně odolná proti korozi
 • lehce se čistí
 • jednoduchá tvárnost a svařovatelnost

Jakosti a použití austenitické nerezové oceli
ČSN DIN ASTM použití
17 240 1.4301 AISI 304 chemický, těžařský, potravinářský, farmaceutický průmysl, výroba příborů, dřezů, architektura
17 249 1.4306 AISI 304L chemický, těžařský, potravinářský, farmaceutický průmysl, výroba příborů, dřezů, architektura
17 349 1.4404 AISI 316L chemický průmysl, zařízení v kontaktu s mořskou vodou
17 251 1.4828 AISI 309 hutní průmysl (vyšší odolnost proti oxidaci)
17 255 1.4845 AISI 310 hutní průmysl (vyšší odolnost proti oxidaci)
17 248 1.4541 AISI 321 farmaceutický, chemický průmysl, energetický průmysl (extrémní teploty), bez vysokého lesku
17 347 1.4571 AISI 316Ti chemický průmysl (použití médií neobsahující halogeny), farmaceutický, gumárenský průmysl

Image 2
Nerezová kuchyň

Feritická nerezová ocel

 • obsahuje min. 12 % chromu
 • neobsahuje uhlík a nikl
 • s vyšším obsahem chromu klesá pevnost při žíhání
 • s vyšším obsahem molybdenu se zvyšuje kujnost
 • s vyšším obsahem uhlíku klesá kujnost
 • dlouhodobě odolává koroznímu prostředí mořské vody
 • oproti austenitické oceli je odolnější proti korozi za napětí
 • limitována tloušťkou materiálu při tepelném opracování

Jakosti a použití feritické nerezové oceli
ČSN DIN ASTM použití
1.4512 AISI 409 automobilový průmysl (výfuky, katalyzátory)
1.4016 AISI 430 kuchyňské přístroje a vybavení (dřezy, příbory), lékařská technika, sanitární a klimatizační zařízení, pohostinství
1.4509 AISI 441 mimořádná pevnost a tepelná odolnost (do 850 oC)
3CR12 težařský a cukrovarský průmysl (odolnost vůči korozi, kujnost, korozivní prostředí)

Image 3
Nože z nerezové oceli

Martenzitická nerezová ocel

 • vzniká rychlým zchlazením austenitické oceli
 • je magnetická
 • pevnost lze zvýšit teplem (kalením / temperováním)
 • neobsahuje nikl
 • extrémně pevná
 • má zhoršené antikorozní a kujné vlastnosti
 • podle obsahu uhlíku se dělí na nízkoobsahové (lze svařovat jen za jistých podmínek) a vysokoobsahové (nelze svařovat)

Jakosti a použití martenzitické nerezové oceli
ČSN DIN ASTM použití
17 021 1.4006 AISI 410 v mírně korozivním prostředí
17 022 1.4021 AISI 420 základní průmyslový druh nerezové oceli, výroba nožů, chirurgických nástrojů
17 145 1.4057 AISI 431 vysoce antikorozní pevná ocel

Duplexní nerezová ocel

 • kombinuje vlastnosti austenitické a feritické oceli
 • obsahuje více chromu (18 - 28 %) a nikl (8 %)
 • obsahuje molybden (2,5 - 4 %)
 • není vhodná pro provozní teploty přes 700 oC
 • vysoce pevná v tahu

Jakosti a použití duplexní nerezové oceli
ČSN DIN ASTM UNS použití
1.4507 AISI F61 S32550 velká pevnost, odolnost proti mechanickému obrušování, vhodná na svařování,
17 381 1.4462 AISI F51 S31803 velká pevnost, vyšší odolnost proti korozi než AISI 316L (plynové čističe, rafinérské vybavení)
1.4462 AISI F60 S32205 velká pevnost, vyšší odolnost proti korozi než AISI 316L (plynové čističe, rafinérské vybavení)
1.4362 S32304 odolná proti korozi jako AISI 316L, vyšší korozivzdornost za napětí (težební, energetický a chemický průmysl, stavba lodí) 

Image 4
Dřez a kuchyňská baterie z nerezové oceli

Mýty o vlastnostech nerezové oceli

Magnetismus nerezových ocelí

 • Nerezová austenitická ocel není magnetická. Při její výrobě za studena se ale může slabý nerovnoměrný magnetismus objevovat na tvarovaných rozích a opracovaných plochách v okolí vyvrtaných děr. 
 • Nerezové feritické, martenzitické i duplexní oceli jsou magnetické.

 Skutečně nerezová ocel nereziví?

 • Nerezové oceli jsou korozivzdorné, ovšem nikoli zcela imunní. Docházet může k "důlkové korozi" (např. ve slané vodě v důlcích), ke "štěrbinové korozi" (pod těsněními, v závitech šroubů bez dostatku kyslíku) nebo k "mezikrystalové korozi" (pokud se chrom v oceli slučuje s uhlíkem vznikají karbidy hlavně kolem svárů a podél hranic zrn)

Výhody nerezové oceli
Dobře se čistí Pevnost Dekorativní vzhled
- vydrží mnoho let jako nová i při minimální údržbě - odolná proti poničení při nárazu, pádu i povrchovému zásahu - díky estetickému vzhledu a lehké zpracovatelnosti se použivá v řadě odvětví od zdravotnictví po architekturu

Image 5

Povrchové úpravy nerezové oceli

 • povrch z výroby: označován jako 1D (kovově matný) nebo 2B (kovově matně lesklý)
 • kartáčování a broušení: podle použitých kartáčů je povrch nerezové oceli matný a jemně hrubší, označuje se také jako brus, satin nebo kartáč
 • leštění: provádí se leštícími pastami nebo látkovými kotouči (nesmí dojít k přehrátí oceli nad 200 oC)
 • lesklé žíhání: označován jako 2R nebo BA, vzhledově podobný lesklosti zrcadla
 • moření: provádí se mořící pastou (gel nebo roztok) a výsledkem je matně kovově šedivý povrch
 • pasivace: okysličení povrchu oceli pomocí roztoku, pasty nebo gelu (kyselina dusičná), při pasivaci nedochází k úbytku materiálu jako u moření 

Orientační hmotnost tabulí nerezových plechů
tloušťka tabule (mm) velikost tabule (mm)
1 000 x 2 000 1 250 x 2 000 1 500 x 3 000
0,5 8 kg 12,5 kg -
0,6 10 kg 15 kg -
0,8 13 kg 20 kg -
1 16 kg 25 kg 36 kg
1,2 19,2 kg 30 kg 43,2 kg
1,5 24 kg 37,5 kg 54 kg
2 32 kg 50 kg 72 kg
2,5 40 kg 62,5 kg 90 kg
3 48 kg 75 kg 108 kg
4 64 kg 100 kg 144 kg
5 80 kg 125 kg 180 kg
6 96 kg 150 kg 216 kg
8 128 kg 200 kg 288 kg
10 160 kg 250 kg 360 kg
15 240 kg 375 kg 540 kg
20 320 kg 500 kg 720 kg
25 400 kg 625 kg 900 kg

text: redakce, foto: Pixabay.com