Penetrace hloubková 5 l PRO-DOMA
Hmotnost: 5,1 kg/ks Kód: 425846

Penetrace hloubková 5 l PRO-DOMA

Hmotnost: 5,1 kg/ks Kód: 425846
Cena na e-shopu s DPH
267,00 Kč / ks
Cena na e-shopu bez DPH
220,66 Kč / ks
Penetrace hloubková 5 l PRO-DOMA
- Báze: emulze styrenakrylátového kopolymeru
- Aplikační teplota: +5 - +30 °C (pro vzduch i podklad)
- Doba vytvrzení penetr. nátěru: 2 - 3 hod (20 °C / 60 % rel. vlhkost.)
- Vydatnost: až 30 m2/l (v závislosti na nerovnosti a savosti podkl. při ředění 1:5)
- Přibližná spotřeba: 0,2 l/m2
- Obsah: 5 l

Hloubková penetrace PRO-DOMA je jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu.Penetrace má hloubkový účinek na savé podklady a obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky a neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních prášků a cementu. Použít lze na nekonstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady.
K tomuto produktu není dosud žádné hodnocení